شماره تماس

  • تلفن دفتر مرکزی : ۰۲۱۵۴۸۵۶۳۵۵۴
  • نمابر دفتر مرکزی : ۰۲۱۵۴۶۹۳۵۶۵۲
  • تلفن کارخانه : ۰۹۴۵۸۶۳
  • نمابرکارخانه : ۴۲۵۳۶۵۴۴

پست الکترونیکی

  • novinvalve45@gmail.com
  • ایمیل صادرات : trade@novin.com
  • ایمیل فروش : sales@novin.com

نشانی

  • آدرس دفتر مرکزی : تهران-جوادیه-کوچه ۲۱-انتهای کوچه-ساختمان ۶ طبقه پارسا-پلاک۵۴
  • کارخانه : تهران-اتوبان همت- شهرک صنعتی بهجت – خیابان ۵۴–بلوک ۴- پلاک ۶